Csneakers
Dienstverlening

De vacature voor Financial Controller en doorgroeimogelijkheden

Voor u als startend of ervaren financieel professional bestaan er voldoende keuzemogelijkheden. De vacature voor Financial Controller is zelfs een van de meest gepubliceerde vacatures van het land. Er bestaat dus een goed arbeidsmarktperspectief, alhoewel de verwachting is dat de invulling van een vacature Financial Controller er in de nabije toekomst anders uit gaat zien. Dit heeft veel te maken met ontwikkelingen in het werkveld, zoals automatisering en robotisering. Scope Finance is als gespecialiseerde recruiter op de hoogte van alle ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor zowel werkgevers als werknemers.

De vacature Financial Controller anno 2019

Financieel controllers voeren een beroep uit waaraan veel eisen worden gesteld. Om die reden bestaat er op de huidige markt dan ook meer vraag dan aanbod naar deze professionals. Een dergelijke baan vindt u veelal in de financiële sector, zoals bij investeringsmaatschappijen maar uiteraard ook bij banken. In ieder geval werkt u altijd voor een profit bedrijf en kunt u rekenen op een goed salaris, bonussen en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Doorgroeien in de financiële sector

Wordt u aangenomen om de vacature Financial Controller in te vullen? Dan bent u werkzaam binnen een hoge laag van het bedrijf. Om die reden zijn de doorgroeimogelijkheden enigszins beperkt. Een mogelijkheid is wel om na verloop van tijd toe te treden tot het bestuur of financieel manager (CFO) of algemeen manager (CEO) te worden. Ook is het voor u mogelijk om op hetzelfde niveau werkzaam te blijven. Dankzij de huidige economische groei zullen er voorlopig nog zeker doorlopend mogelijkheden met betere arbeidsvoorwaarden ontstaan.

Meebewegen met de veranderingen in de markt

Zoals eerder genoemd, zal een vacature Financial Controller er in de toekomst anders uit gaan zien dan nu. Wanneer u bereid bent om te investeren in zelfontwikkeling, zullen doorgroeimogelijkheden voor u als financieel professional altijd blijven bestaan. Zeer waarschijnlijk speelt u in de toekomst niet alleen de rol van analist, maar ook die van adviseur. Het goed kunnen communiceren en sparren met diverse lagen binnen een bedrijf wordt hoogstwaarschijnlijk een van de essentiële vaardigheden van een financieel controller.

https://www.scopefinance.nl