Csneakers
Energie

SCIOS-inspectie

Wat is het SCIOS?

SCIOS is de afkorting voor Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. Deze stichting controleert geregeld stookinstallaties op verschillende aspecten, waaronder uiteraard veiligheid. Op deze manier weet je zeker dat de stookinstallatie die jij gebruikt veilig is. Aangezien een aggregaat ook een stookinstallatie is, moeten ook deze gecontroleerd worden volgens de richtlijnen van de SCIOS.

Waarom is een SCIOS-inspectie nodig?

Reden nummer één is uiteraard de veiligheid. Wanneer er geen stroom beschikbaar is op een bepaald punt, dan wordt er een noodstroomaggregaat ingeschakeld. Maar ook wanneer een regulier stroomnetwerk uitvalt dient de NSA als backup voor dat netwerk. Het is dus een belangrijk apparaat. De gebruikers hiervan moeten kunnen vertrouwen op het feit dat de aggregaat goed zal functioneren. Door de SCIOS-inspecties is dit het geval. Denk in het eerste voorbeeld maar aan medewerkers van of de artiesten op een evenement in een weiland. Of aan matrixborden die zich boven de snelweg bevinden. Als hier de stroom uitvalt is dit beslist een probleem. Maar in het tweede voorbeeld wordt dit probleem groter: wat nou als het reguliere stroomnetwerk van bijvoorbeeld een ziekenhuis of verzorgingscentrum het begeeft? Ook dan moet er een beroep gedaan worden op een noodstroomaggregaat. Als jouw aggregaat aan alle punten van de SCIOS-inspectie voldoet, weet je zeker dat deze ook de penibele situaties als hierboven beschreven aankunnen.

Wat kan ik verwachten van een inspectie?

Bij de SCIOS wordt er geleefd naar wetgevingen waaraan jouw installatie moet voldoen. Dit noemen ze scopes. Een aantal van deze scopes zijn ontzettend belangrijk voor een aggregaat. Zo wordt er gekeken of de verbrandingsmotor en de gasturbines nog naar behoren functioneren. In het geval dat jouw NSA meer dan 500 draaiuren per jaar heeft wordt er ook een emissiemeting gedaan. Tevens kijkt men tijdens de inspectie van de SCIOS naar de brandstoftoevoerleiding, mocht je een installatie hebben met een externe tank.

Moet ik een SCIOS-inspectie regulier uitvoeren?

Het antwoord op deze vraag vergt enige uitleg. Het feit of een inspectie van de SCIOS al dan niet verplicht is, hangt af van meerdere factoren. Hieronder vallen het vermogen van je installatie en het feit of deze wel- of niet-gasgestookt is. Maak ter visualisatie in je hoofd een tabel met drie rijen en twee kolommen. Gaat het om een installatie met minder dan 20 kW vermogen, dan hoeven zowel de wel-gasgestookte als de niet-gasgestookte variant geen verplichte keuring te ondergaan. In de categorie van aggregaten met een vermogen van 20 kW tot 100 kW behoeft de gasgestookte installatie geen verplichte inspectie, terwijl de niet-gasgestookte variant eens in de vier jaar een inspectie moet hebben. Komt het vermogen van jouw aggregaat boven de 100 kW, dan moet je voor een wel-gasgestookte en een niet-gasgestookte NSA respectievelijk eens in de vier jaar en eens in de twee jaar een inspectie inplannen.

https://www.bredenoord.com/nl/service/scios/