Csneakers
Bedrijven

Tips bij het aankopen van een kunsthaag

Flora is de naam die wordt gegeven aan het collectieve plantenleven dat groeit of ooit groeide in een bepaald gebied of gedurende een bepaalde periode. Het verwijst meestal naar de inheemse flora, maar omvat ook nieuwe soorten die zijn geïntroduceerd. De flora en fauna van de aarde hebben namen die afgeleid zijn van het Latijn.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm. Expert op het gebied van de kunsthaag.

In de taal was ‘Flora’ een godin van de bloemen en planten. In de Romeinse mythologie was zij de godin van de vruchtbaarheid. En zo werd het plantenrijk bekend als Flora. De studie van het plantenleven over de hele wereld is zeer interessant omdat het verschillende classificaties van de flora maakt.

Het plantenleven op aarde kan op een aantal manieren van elkaar onderscheiden worden. Het eenvoudigste is om te verdelen op basis van de regio. Planten die specifiek in de bergen groeien zullen heel anders zijn dan planten die in de woestijn groeien. Ook de planten die zich hebben aangepast aan het leven onder water worden behandeld als een unieke vorm van flora. Wetenschappers kunnen ook ‘Fossiele Flora’ bestuderen, dat bestaat uit het plantenleven dat in de prehistorie werd gevonden. De huidige flora en fauna van de aarde is ook verdeeld op basis van de omgeving waarin ze van nature wordt geteeld of gezien.

Als we het over ‘Inheemse Flora’ hebben, bedoelen we het plantenleven dat inheems is in een bepaalde regio. Cactussen zijn de inheemse flora van woestijnen over de hele wereld. Ze kunnen in de meeste weersomstandigheden groeien, maar zijn inheems in de zandduinen van woestijnen. Als we het hebben over ‘Landbouwflora’, dan hebben we het over plantenleven dat door de mens voor een bepaald doel is gekweekt.

Ze kunnen wel of niet inheems zijn, maar worden door mensen gebruikt voor hun eigen behoeften. Ook is er ‘Tuin Flora’ of ‘Tuinbouw Flora’, dat zijn planten die worden gekweekt voor decoratieve doeleinden. En dan hebben we de ‘Weed Flora’, die zijn planten die ofwel ongewenst zijn in bepaalde gebieden of invasief in de inheemse plantenwereld.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm. Expert op het gebied van de kunsthaag.

Wat is Fauna?
Fauna daarentegen is de naam die wordt gegeven aan collectief dierlijk leven dat in een bepaald gebied of in een bepaalde periode leeft of ooit werd gevonden. In het Latijn is Fauna afgeleid van drie verschillende bronnen. Fauna op zich was de naam van een Romeinse godin die de vruchtbaarheid vertegenwoordigde en de aarde en Faunus was een andere Romeinse god. En dan waren er nog Faunen, die bekend stonden als bosgeesten.

Zowel de flora en fauna van de aarde zijn onderverdeeld in onderverdelingen. Fauna onderscheidt zich ook op veel verschillende manieren. Deze manieren zijn echter veel ingewikkelder dan bloemenverdelingen omdat het dierenleven zich in veel verschillende vormen heeft ontwikkeld.

Om te beginnen is het dierenrijk op zich al Fauna. Echter, daarin hebben we de ‘Avifauna’ die verwijst naar de vogels en ‘Piscifauna’ die verwijst naar de vissen. Dit zijn eenvoudigere classificaties, omdat ze geen betrekking hebben op kleine eencellige organismen zoals bacteriën en virussen. Ze houden ook geen rekening met de microscopische organismen die in de natuur in overvloed aanwezig zijn, maar die niet door het menselijk oog kunnen worden waargenomen. Zulk dierlijk leven staat bekend als ‘Microfauna’. Veel van de flora en fauna van de aarde is te zien, maar er is een zeer groot percentage dat nog niet is genoemd en zelfs nog niet is ontdekt.

Daarom ontstaan classificaties zoals ‘Cryptofauna’, die verwijzen naar dieren die uiterst zeldzaam en misschien zelfs mythologisch zijn. Er zijn ook ‘Microfauna’, dat verwijst naar de extreem kleine dieren en ‘Megafauna’, die het heeft over de grote dieren die we meestal zien.

De aarde is op meer dan één manier gezegend. We hebben complexe ecologische systemen die ons niet alleen voorzien van grondstoffen, maar die de wereld mooier maken om in te leven. Zonder de verschillende flora en fauna van de aarde zou daar weinig van mogelijk zijn.

Fauna

Belang van Flora en Fauna
Behoudt het ecologisch evenwicht
Zonder flora en fauna kunnen mensen niet bestaan. De flora produceert en geeft zuurstof af, die de fauna nodig heeft voor ademhalingsdoeleinden. In ruil daarvoor produceert de fauna kooldioxide, dat de flora nodig heeft voor de fotosynthese. Het is een symbiotische relatie. In dezelfde lijn kan de mens niet zonder flora en fauna. De zuurstof die we inademen komt uit de flora en de kooldioxide die we inademen is van vitaal belang voor de flora.

Ook de mens heeft veel baat bij flora en fauna als het gaat om voedselbronnen, en water. Onze belangrijkste voedselbron is afkomstig van planten- en diersoorten. Meer dan 90% van de die we gebruiken om ziekten te genezen is afkomstig van flora. Zonder de flora zou er geen water zijn, wat betekent dat we nu niet zouden bestaan.

Dieren houden ook het evenwicht over de hele linie in stand door te anticiperen op planten en andere dieren die anders zouden kunnen zijn geëxplodeerd wat betreft de populatie. Ze stellen ook andere zeldzame plantensoorten in staat om paddenstoelen te bestuiven door andere planten te bestuiven. Dierlijke mest is een bron van meststof voor planten. Wanneer dieren sterven, fungeren ze als aanvullend mineraal voor planten. Ook hebben micro-organismen op het aardoppervlak baat bij een overvloed aan voedsel als gevolg van dierlijke uitwerpselen.

Esthetische waarde
Het is een no-brainer…

https://kunstpalm.nl/kunsthagen/