Csneakers
Image default
Bedrijven

Wat is bewindvoering Doetinchem en hoe vraag je het aan?

Als iemand niet meer in staat is om zijn eigen geldzaken te regelen, kunt u bewindvoering Doetinchem aanvragen. Het is een laatste redmiddel, als er bijvoorbeeld serieuze geldproblemen zijn of bij vermoeden van financiële uitbuiting. U gaat hiervoor naar de rechter.

Het aantal Nederlanders dat onder bewind staat verdubbelde van 150.000 in 2009 tot ruim 326.000 in 2016. Volgens de Raad voor de Rechtspraak komt dit vooral door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met dementie. Bewindvoering is een maatregel die genomen wordt om iemand te beschermen. Soms tegen zichzelf, maar soms ook tegen anderen. Per jaar worden ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Als iemand onder bewind komt, kan hij zelf niet meer zelf over zijn geld beschikken. Het beheer komt in handen van een bewindvoerder.

Naar de rechter

Bewindvoering Doetinchem voor uzelf of voor een ander, vraagt u aan bij de kantonrechter. Op internet kunt u een formulier downloaden waarmee u de aanvraag kunt indienen. Ook moet u een bewindvoerder voorstellen. Daarna volgt een besloten zitting. Een advocaat heeft u niet nodig, maar u betaalt wel griffiekosten (ongeveer 80 euro). Tijdens de zitting stelt de rechter vragen en neemt een besluit. Wie onder bewind staat, mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Dat doet de bewindvoerder. De rechter controleert jaarlijks of de bewindvoerder die taak goed en eerlijk uitvoert.  Op die manier wordt bij de kantonrechter de bewindvoering Doetinchem geregeld.

Wilsonbekwaam

Bewindvoering Doetinchem wordt alleen toegekend als iemand wilsonbekwaam is verklaard. Dat wil zeggen, als iemand niet langer zelfstandig beslissingen kan nemen. Denk bijvoorbeeld aan iemand in een vergevorderde staat van dementie. bewindvoering Doetinchem is een ingrijpende maatregel. Een volmacht gaat minder ver. U hoeft er niet voor naar de rechter. U regelt dit zelf of regelt het via de notaris. Voor bankzaken hoeft u niet naar de notaris, dat kunt u zelf met de bank regelen. U geeft dan iemand anders het recht om uw geldzaken (mee) te beheren.