Csneakers
Image default
Aanbiedingen

Het advocatenkantoor in Nijmegen dat u in uw ondernemingsrecht kan bijstaan

Onder de diverse specialisaties van NOME advocaten, hét advocatenkantoor in Nijmegen, valt onder andere handelsrecht, letselschade en het ondernemingsrecht. Op dit kantoor zijn diverse raadspersonen werkzaam die u in dergelijke kwesties professioneel en met oog voor uw unieke situatie kunnen begeleiden. Ondernemingsrecht betreft bedrijven en organisaties met een winstoogmerk. Verenigingen en stichtingen vallen daar dus niet onder. Deze tak van recht wordt onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. De laatste betreft alleen B.V. en N.V. ondernemingen, terwijl de eerstgenoemde over alle rechtspersonen gaat.

Voorbeelden van ondernemingsrecht

Voorbeelden van ondernemingsrecht waarin het advocatenkantoor in Nijmegen u kan bijstaan, zijn onder andere het contractenrecht, het bouwrecht en het merkenrecht. Kort samengevat kunt u deze rechtsvorm zien als alle wetgeving die komt kijken bij het dagelijks laten functioneren van een onderneming. Andere voorbeelden van ondernemingsrecht waarbij het advocatenkantoor in Nijmegen u kan helpen, zijn de incasso van of het verweer tegen geldvorderingen en ook faillissementen. Daarnaast kunt u bij dit advocatenkantoor in Nijmegen terecht voor advies over aanbestedings- en inkoopvraagstukken.

Wat kan NOME advocaten voor u betekenen?

NOME advocaten staat u en uw onderneming zo goed mogelijk bij op elk denkbaar vlak dat onder het ondernemingsrecht valt. De advocaten van dit advocatenkantoor in Nijmegen zullen u adviezen verstrekken over algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere aspecten die aan een zaak zijn verbonden. Indien een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, zal uw raadsman uw belangen optimaal verdedigen. Uiteraard wordt er in de eerste fase van onderhandeling en advisering getracht om het niet tot een gerechtelijke procedure te laten komen.

Ondernemingsrecht en ondernemersrecht

Naast de term ondernemingsrecht heeft u ongetwijfeld ook eens gehoord over ondernemersrecht. Het bestaan van deze twee benamingen wil in de praktijk nogal eens voor verwarring zorgen. Echter kunt u stellen, dat beide termen op hetzelfde neerkomen. Ook door professionals in de juridische wereld worden de twee soms door elkaar gebruikt, terwijl het hetzelfde rechtsgebied betreft.