Relatietherapie in Breda: effectieve hulp, geen wachtlijsten

Willen u en uw partner zo snel mogelijk van start gaan met relatietherapie in Breda, om gezamenlijk te werken aan de problemen die u ervaart? Dan kunt u terecht bij ervaren psycholoog Floor van den Eijnden. Zij runt Psychologie Praktijk Floor in Breda, waar u vlot geholpen wordt. U kunt zich online via de website van deze praktijk aanmelden, maar ook telefonisch. In beide gevallen zal u snel uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Op basis van de intake zal het verdere behandelingstraject volgen.

Relatietherapie in Breda bij Psychologie Praktijk Floor

Kiest u voor relatietherapie in Breda via de praktijk van Floor Van den Eijnden, dan kiest u voor een afspraak in huiselijke sfeer waarbij privacy centraal staat. De werkwijze van deze psycholoog kenmerkt zich door begrip zonder oordeel, wederzijds respect en de ruimte die er is voor humor. In Psychologie Praktijk Floor wordt gewerkt aan een efficiënt behandeltraject, maar u ontvangt altijd zoveel behandelingen als nodig blijken te zijn. U kunt bij deze praktijk terecht op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Passen de avonduren u beter? Dan bestaat ook de mogelijkheid om afspraken in te plannen op dinsdagavonden.  

Hoe werkt relatietherapie?

Wanneer u kiest voor relatietherapie in Breda met behulp van psycholoog Floor van den Eijnden, dan bestaat het traject altijd uit drie stappen. Allereerst is dat de aanmelding die telefonisch of online kan worden gedaan. Vervolgens vindt het intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek stelt de psycholoog u en uw partner dezelfde vragen om zo te achterhalen of u tegen een gelijke of verschillende problemen aanloopt. Op basis van de intake volgt het behandelplan. Dit behandelplan is specifiek afgestemd op de problemen die u beiden ervaart. Op deze manier kan efficiënt gewerkt worden aan oplossingen. De manier hiertoe verschilt per persoonlijke situatie maar kan onder andere bestaan uit een ruziestop, het beter leren communiceren of het verkrijgen van inzicht in gedragspatronen.

https://www.psychologiepraktijkfloor.nl